Ing. Anna Košťálová - účetnictví, daňová evidence, mzdy, účetní poradenství
Ing. Anna Košťálová

Účetnictví Ostrava - daňová evidence,
mzdy, účetní poradenství Ostrava a okolí

Účetnictví Ostrava / Zpracování účetnictví

Jak probíhá zpracování účetnictví v praxi?

Popis průběhu prací – info pro firmy a podnikatele:

 • 1. Po skončení účetního období (měsíc/kvartál u plátců DPH; půl roku/rok u neplátců) – předání dokladů ke zpracování. Dle domluvy dovoz do naší firmy, případně přijedeme a převezmeme u vás. Předávané doklady (zpravidla 15. den po skončení účetního období):

  - Příjmy/výnosy → tržby: vystavené faktury, u tržeb v hotovosti příjmové pokladní doklady nebo tabulka měsíčních tržeb.

  - Výdaje/náklady: přijaté faktury, výdajové pokladní doklady.

  - Bankovní výpisy, dohody o zápočtech závazků a pohledávek, korespondence s institucemi týkající se firemních záležitostí atd.

  - V případě zpracování mezd 5-10 dní před výplatním termínem předání docházky zaměstnanců. Průběžné předávání nových pracovních smluv (tyto je možno zpracovávat u nás), nemocenských lístků, žádostí o různá potvrzení pro zaměstnance.
 • 2. Zpracování předaných dokladů v našem účetním programu, zpracování daňových přiznání.
 • 3. Export vytvořených přiznání v požadovaném formátu (PDF, nebo v případě elektronického podávání XML) a odeslání e-mailem. Po dohodě možnost podávání přiznání za klienta.
 • 4. Uložení dokladů v šanonech + v elektronické verzi (zálohy dat).
 • 5. Fakturace provedených prací dle smlouvy o vedení účetnictví/daňové evidence – většinou paušální částka.

Příklad paušálu plátců DPH bez mezd:

Fyzické osoby - plátci DPH - příklady možných počtů dokladů, jejich kombinací

Druh dokladu Počet dokladů
za měsíc
Počet dokladů
za měsíc
Počet dokladů
za měsíc
Přijaté faktury 40 30 15
Vystavené faktury 40 30 15
Řádky v bankovním výpise 40 30 20
Pokladní doklady 100 130 20
MĚSÍČNÍ PAUŠÁL 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč

+ případné zpracování mezd a vedení mzdové agendy: - HPP 150,- Kč/měsíc/zaměstnanec

Právnické osoby - plátci DPH - příklady možných počtů dokladů, jejich kombinací

Druh dokladu Počet dokladů
za měsíc
Počet dokladů
za měsíc
Počet dokladů
za měsíc
Přijaté faktury 200 100 30
Vystavené faktury 60 50 30
Řádky v bankovním výpise 100 70 50
Pokladní doklady 60 100 50
MĚSÍČNÍ PAUŠÁL 5 500,00 Kč 4 500,00 Kč 2 000,00 Kč

+ zpracování mezd a vedení mzdové agendy: - HPP 150,- Kč/měsíc/zaměstnanec

Možnost rozlišování výnosů a nákladů na střediska, zakázky.

V částce je obsažena: evidence majetku, účtování odpisů, interních dokladů, zápočtů, mezd atd.; komunikace s úřady, zastupování na úřadech při případných kontrolách, archivace dokladů, účetní poradenství, optimalizace daní, upozorňování na daňové povinnosti dle zákonů, vyplňování přihlášek, odhlášek, registrací k daním.

Při výraznějším zvýšení nebo snížení počtu dokladů po dobu delší než 3 měsíce: dodatek ke smlouvě se změnou paušálu nahoru či dolů.

Chcete vědět, jak u nás probíhá zpracování
vašeho účetnictví a daní? Podívejte se:
Zpracování účetnictví v praxi

Provádíme zpracování účetnictví
pro různé obory podnikání:
 • účetnictví pro firmy výrobní, stavební, obchodní, přepravní
 • služby, zprostředkování služeb, obchodu
 • řemesla (elektrikáři, zámečníci, truhláři, stolaři, kameníci aj.)
 • lékaři (nestátní zdravotnická zařízení), veterinární lékaři, oční optiky
 • restaurace
 • fitcentra
 • e-shopy