Ing. Anna Košťálová - účetnictví, daňová evidence, mzdy, účetní poradenství
Ing. Anna Košťálová

Účetnictví Ostrava - daňová evidence,
mzdy, účetní poradenství Ostrava a okolí

Účetnictví Ostrava / Činnosti

  Hlavní činnosti

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • roční uzávěrky
 • vedení personální a mzdové agendy
 • kontrola stávajícího účetnictví, příprava k daňové kontrole
 • zastupování klienta před úřady (finančním, sociální správou, zdrav.pojišťovnou)
 • účetní poradenství i v oblasti daní jednorázové i průběžné
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, zasílání přehledů stavu závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • vedení evidence douhodobého a drobného majetku
 • příprava a zasílání platebních příkazů
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

Vedení a zpracování dle aktuálních zákonných norem. Převzetí dokladů také v sídle vaší společnosti, případně provozovně. Možnost zpracování účetnictví v členění dle středisek, případně zakázek. Vyhotovení sestav dle požadavků klienta.


  Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

  Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy
 • sestavení účetní závěrky
 • zakládání Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a povinné Přílohy k DPPO do Sbírky listin v OR

  Mzdová agenda

 • kompletní zpracování a výpočet mezd malých a středních firem
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech
 • správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • účast při kontrolách zdravotních pojišťoven a OSSZ

Měsíční zpracování mezd může většinou probíhat pouze v elektronické podobě – zašlete e-mailem výkazy práce - a vypracované mzdy s veškerými náležitostmi obdržíte stejnou cestou.

Pokud hledáte partnera pro zpracování vašeho účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, nebo účetní poradenství nejen v Ostravě a okolí, jsme tady pro vás!

Chcete vědět, jak u nás probíhá zpracování
vašeho účetnictví a daní? Podívejte se:
Zpracování účetnictví v praxi

Provádíme zpracování účetnictví
pro různé obory podnikání:
 • účetnictví pro firmy výrobní, stavební, obchodní, přepravní
 • služby, zprostředkování služeb, obchodu
 • řemesla (elektrikáři, zámečníci, truhláři, stolaři, kameníci aj.)
 • lékaři (nestátní zdravotnická zařízení), veterinární lékaři, oční optiky
 • restaurace
 • fitcentra
 • e-shopy